Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Druki do pobrania:

  1. Zarządzenie
  2. Ogłoszenie
  3. Załącznik nr 1 - Karta oferty
  4. Załącznik nr 2 - Indywidualna Karta Oceny Oferty
  5. Załącznik nr 3 - Protokół Komisji Konkursowej
  6. Oferta realizacji zadania publicznego - wzór