Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118, z późn. zm.)

16 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118, z późn. zm.)

.

7 maja 2015
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI